Zespół

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy - mgr Agnieszka Komarzeniec

tel.: +48 81 448 51 60; e-mail: agnieszka.komarzeniec@umlub.pl

 

Specjalista - mgr Agnieszka Sędłak

tel.: +48 81 448 5167; e-mail: agnieszka.sedlak@umlub.pl

 

Samodzielny Specjalista - mgr inż. Renata Wojda

tel.: +48 81 448 5163; e-mail: renata.wojda@umlub.pl

 

Specjalista - mgr Renata Horbaczewska

tel.: +48 81 448 51 60; e-mail: renata.horbaczewska@umlub.pl

 

Specjalista - mgr Monika Ścibior

tel.: +48 81 448 51 60; e-mail: monika.scibior@umlub.pl

 

Referent - mgr Kinga Tomiło-Chlebicka

tel.: +48 81 448 51 69; e-mail: kinga.tomilo@umlub.pl

 

Referent - mgr Ilona Gorczyca

tel.: +48 81 448 51 68; e-mail: ilona.gorczyca@umlub.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTW

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Lublin 20-079, ul. Dolna 3 Maja 3

(budynek Graden, parter)

 

tel.: +48 81 448 5160

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 
Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy 

Agnieszka Komarzeniec

tel.: +48 81 448 5160

e-mail: agnieszka.komarzeniec@umlub.pl

 

 

Biuro Prorektora ds. Współpracy
z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

 

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka

 

kontakt: Renata Horbaczewska
tel.: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

 

Social Media

 

ikona facebook  ikonka linked in

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie