O NAS

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu odpowiadającą za identyfikację, ochronę prawną oraz komercjalizację zgłoszonych przez Twórców wyników badań naukowych.

 

W szczególności do naszych zadań należy:

 

  • obsługa procesu  sprzedaży i licencjonowania wyników działalności naukowej lub know-how, czyli komercjalizacji bezpośredniej,
  • upowszechnianie wyników badań naukowych, wynalazków i know-how,
  • współpraca z przedsiębiorcami,
  • obsługa procesu wyceny własności intelektualnej,
  • udzielanie wsparcia prawnego w obszarze ochrony własności intelektualnej na każdym etapie pracy twórczej,
  • obsługa procesu zgłoszeń dóbr intelektualnych,
  • obsługa działalności usługowej w zakresie  badań naukowych zlecanych przez podmioty zewnętrzne,
  • przygotowywanie ofert i kalkulacji usług badań zleconych,
  • opracowywanie umów Twórca/Uniwersytet/Biznes, w tym umów o poufności i umów o współpracy,
  • współpraca z innymi ośrodkami zajmującymi się transferem technologii, w tym reprezentowanie Uniwersytetu medycznego w Lublinie na forum Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT).

CTW

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Lublin 20-079, ul. Dolna 3 Maja 3

(budynek Graden, parter)

 

tel.: +48 81 448 5160

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 
Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy 

Agnieszka Komarzeniec

tel.: +48 81 448 5160

e-mail: agnieszka.komarzeniec@umlub.pl

 

 

Biuro Prorektora ds. Współpracy
z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

 

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka

 

kontakt: Renata Horbaczewska
tel.: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

 

Social Media

 

ikona facebook  ikonka linked in

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie