INNOWACJE MEDYCYNA BIZNES

#InnowacjeMedycynaBiznes

Od wtorku 28 lutego publikować będziemy cykl wywiadów z naukowcami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - Twórcami wynalazków opracowanych w ramach prac przedwdrożeniowych projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

 

Podczas rozmów Twórcy zaprezentują innowacyjne rozwiązania opracowywane na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Seria publikacji pod hasłem #InnowacjeMedycynaBiznes, pozwoli nam pokazać różnorodność prac badawczych prowadzonych na Uniwersytecie oraz pokazać potencjał wdrożeniowy.

 

                            grafika - zaproszenie na wywiady

 

Jak projekty przedwdrożeniowe w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 wpłyną na rozwój potencjału komercjalizacyjnego uczelni?

To właśnie dzięki realizacji takich projektów, poprzez rozwój i podnoszenie jakości tworzonych na uczelni innowacyjnych rozwiązań, potencjał wdrożeniowy Uniwersytetu stale wzrasta. Dzięki finansowaniu pozyskanemu z projektu, uczelnia może wzmacniać działania upowszechniające osiągnięcia naukowe, zwiększa ich wpływ na rozwój innowacyjności oraz intensyfikuje współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Tym samym umożliwia rozwój współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie innowacji i najnowszych osiągnięć naukowych oraz komercjalizacji wyników prac B+R. Mamy nadzieję na pozyskiwanie funduszy na dalszy rozwój wynalazków w kolejnych tego typu projektach, aby Uniwersytet Medyczny stał się ośrodkiem innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki, z rosnącym wpływem na otoczenie społeczno-gospodarcze, mówi prof. dr hab. n med. Jarosław Dudka, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

 

Co dalej możemy zrobić z wynalazkami, które znalazły się w projekcie? Czego potrzebujemy dla wynalazków, aby udało się je skomercjalizować?

Dla każdego z wynalazków rozwijanych w ramach prac przedwdrożeniowych została opracowana przez niezależnych ekspertów strategia komercjalizacji, analiza potencjału  wycena wartości wynalazku. Prace przedwdrożeniowe prowadzone w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 podnoszą poziom gotowości technologicznej projektu (tzw. TRL) zbliżając je do gotowości do wdrożenia, jednak to właśnie analizy potencjału określają często jakie kolejne prace należy wykonać oraz do jakich odbiorców i potencjalnych inwestorów skierować dalsze kroki. Otrzymaliśmy konkretne wytyczne i kierunki dalszych działań dla komercjalizacji wynalazków, które znalazły się w projekcie, mówi Marta Jankowska, Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy.

 

Nasi rozmówcy, Twórcy nowych rozwiązań, opowiedzą o wynalazkach wyróżniających się pod kątem innowacyjności. Naukowcy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opowiedzą m. in. o systemie wspomagającym diagnostykę łagodnych zaburzeń poznawczych, biomateriałach zarówno do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych jak i leczenia trudno gojących się ran, innowacyjnych formułach kosmetycznych, czy sposobie diagnozowania miażdżycy tętnic oraz zastosowania markerów miRNA.

 

Zespoły Badawcze zainteresowane inicjatywą, chcące opowiedzieć o swoich doświadczeniach oraz podzielić się innowacyjnymi rozwiązaniami, zapraszamy do rozmów i prezentacji swoich wynalazków w Centrum Transferu Wiedzy, abyśmy wspólnie mogli określić ich potencjał komercjalizacyjny.

 

Co roku Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymuje około 20 nowych patentów! Z pewnością jest o czym opowiadać oraz nad czym pracować, aby innowacyjne rozwiązania były jak najczęściej wdrażane do gospodarki, przede wszystkim w celu poprawy zdrowia i jakości życia.

 

CTW

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Lublin 20-079, ul. Dolna 3 Maja 3

(budynek Graden, parter)

 

tel.: +48 81 448 5160

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 
Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy 

Agnieszka Komarzeniec

tel.: +48 81 448 5160

e-mail: agnieszka.komarzeniec@umlub.pl

 

 

Biuro Prorektora ds. Współpracy
z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

 

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka

 

kontakt: Renata Horbaczewska
tel.: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

 

Social Media

 

ikona facebook  ikonka linked in

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie