Inkubator Innowacyjności 4.0

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

logo projektu, czarny napis na białym tle: INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0

logotypy projektowe, od lewej: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, flaga biało czerowna Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego flaga Uni Europejskiej

 

 

Obsługę projektu prowadzi Centrum Transferu Wiedzy, a odpowiedzi na pytania związane z projektem udzielają:

 

mgr Agnieszka Komarzeniec

p.o. Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy

e-mail: agnieszka.komarzeniec@umlub.pl

 

mgr Agnieszka Sędłak

Specjalista w Centrum Transferu Wiedzy

e-mail: agnieszka.sedlak@umlub.pl

 

CTW

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Lublin 20-079, ul. Dolna 3 Maja 3

(budynek Graden, parter)

 

tel.: +48 81 448 5160

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 
Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy 

Agnieszka Komarzeniec

tel.: +48 81 448 5160

e-mail: agnieszka.komarzeniec@umlub.pl

 

 

Biuro Prorektora ds. Współpracy
z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

 

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka

 

kontakt: Renata Horbaczewska
tel.: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

 

Social Media

 

ikona facebook  ikonka linked in

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie