Aktualności

29.01.2024

Spotkanie z Naukowcami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Za nami kolejne spotkanie z Twórcami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - tym razem o wynalazku „Frakcja polisacharydowa z gatunku grzyba Rozites caperatus oraz sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie” rozmawialiśmy z prof. Renatą Nowak z Zakładu Botaniki Farmaceutycznej oraz prof. Anną Malm z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej.
 
Celem wynalazku jest uzyskanie kompleksu polisacharydów z grzyba jadalnego Rozites caperatus zdolnego do stymulacji wzrostu bakterii z rodzaju Lactobacillus, który w niezmienionej formie dociera do jelita grubego wykazując aktywność prebiotyczną.
 
  • Polisacharydy z Rozites caperatus stymulują wzrost korzystnych dla zdrowia człowieka bakterii probiotycznych w jelicie grubym.
  • Otrzymany kompleks polisacharydów wykazuje wysoki potencjał prebiotyczny, którego aktywność jest kilkukrotnie wyższa niż dostępnych obecnie komercyjne prebiotyków (inulina i FOS).
  • Pozyskane polisacharydy mogą być wykorzystane m.in. do produkcji preparatów prebiotycznych, żywności funkcjonalnej i nutraceutyków.
 
Wynalazek opracowany został przez Zespół w składzie:
  • prof. dr hab. n. farm. Renata Nowak
  • dr n. farm. Natalia Nowacka-Jechalke
  • dr n. farm. Marek Juda
  • prof. dr hab. n. farm. Anna Malm
 
Z Twórcami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie rozmawiała Agnieszka Komarzeniec, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy

CTW

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Lublin 20-079, ul. Dolna 3 Maja 3

(budynek Graden, parter)

 

tel.: +48 81 448 5160

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 
Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy 

Agnieszka Komarzeniec

tel.: +48 81 448 5160

e-mail: agnieszka.komarzeniec@umlub.pl

 

 

Biuro Prorektora ds. Współpracy
z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

 

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka

 

kontakt: Renata Horbaczewska
tel.: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

 

Social Media

 

ikona facebook  ikonka linked in

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie